október 25. péntek

16.00–19.00
Gra­phi­soft Park étter­me
1031 Buda­pest, Záhony utca 7.

Szim­po­zi­um a kor­társ magyar fes­té­szet­ről, az MMA és az MFN ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben

Laj­ta Gábor: Meg­halt a fes­té­szet, éljen a fes­té­szet?

Sze­ma­dám György: A pápu­ák­tól a Műcsar­no­kig

iski Kocsis Tibor
Szt. Lukács dilem­mák
Fel­tö­rek­vő kor­társ fes­té­szet
a kép­ző­mű­vé­szet for pro­fit hely­szí­ne­in