Kiál­lí­tás hely­színe: Öreg­is­ko­la Közös­sé­gi Ház és Könyv­tár
Kiál­lí­tás címe: Utas és Nap­vi­lág 2015
Kiál­lító művé­sz: Var­ga Pat­rí­cia Miner­va
Meg­nyitja: Gara­mi Gré­ta

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 9. pén­tek 18:00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 6.

website                facebook

Nyit­va tar­tás:
Hét­fő 12:00–19:00
Kedd 10:00–18:00
Szer­da zár­va
Csü­tör­tök 12:00–18:00
Pén­tek 10:00–18:00

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Öreg­is­ko­la Közös­sé­gi Ház és Könyv­tár
2094 Nagy­ko­vá­csi, Kos­suth Lajos utca 78.