Öregiskola

Kiál­lí­tás hely­színe: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
Kiál­lí­tás cí­me: Utas és Napvilág 2015
Kiál­lító művé­sz: Varga Patrícia Minerva
Meg­nyitja: Garami Gréta

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 9. pén­tek 18:00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 6.

website                facebook

Nyitva tar­tás:
Hétfő 12:00-19:00
Kedd 10:00-18:00
Szerda zár­va
Csütörtök 12:00-18:00
Péntek 10:00-18:00

Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos ut­ca 78.