Öregiskola

Kiál­lí­tás hely­színe: Öreg­is­kola Közös­ségi Ház és Könyv­tár
Kiál­lí­tás címe: Utas és Nap­vi­lág 2015
Kiál­lító művé­sz: Varga Pat­rí­cia Minerva
Meg­nyitja: Garami Gréta

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 9. pén­tek 18:00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 6.

website                facebook

Nyitva tar­tás:
Hétfő 12:00–19:00
Kedd 10:00–18:00
Szerda zárva
Csü­tör­tök 12:00–18:00
Pén­tek 10:00–18:00

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­hető­sége:
Öreg­is­kola Közös­ségi Ház és Könyv­tár
2094 Nagy­ko­vácsi, Kos­suth Lajos utca 78.