Patak fesztivál

PATAK FESZTIVÁL

Városi Galéria

Meghívásos pá­lyá­zat ki­ál­lí­tás megnyitó- és díj­át­adó ün­nep­sé­ge

Meg­nyitja: P. Szabó Ernő mű­vé­szet­tör­té­nész, mű­vé­sze­ti író, az Új Művészet ve­ze­tő szer­kesz­tő­je
A zsű­ri el­nö­ke: Kováts Albert, a Magyar Festők Társaságának el­nö­ke

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 24. szom­bat 11.00
Információ: 20/99-35-955
szentm_varosigaleria

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.