Pesti Vigadó

Pesti Vigadó

Kiál­lí­tás cí­me: “Üresség”
– Festmények 2006 – 2016

MS BORÍTÓ PROD
Kiál­lító művé­sz: Molnár Sándor fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Sulyok Miklós mű­vé­szet­tör­té­nész
Kurátorok: Lajta Gábor és Sulyok Miklós

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 3. hét­fő, 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. okt. 3. – 2017. jan. 8.

Nyitva tar­tás: H-V: 10.00-19.00
vigado
1051 Budapest, Vigadó tér 2.