Pesti Vigadó

Kiál­lí­tás címe: “Üres­ség”
— Fest­mé­nyek 2006 — 2016

MS BORÍTÓ PROD
Kiál­lító művé­sz: Mol­nár Sán­dor fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Sulyok Mik­lós művé­szet­tör­té­nész
Kurá­to­rok: Laj­ta Gábor és Sulyok Mik­lós

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 3. hét­fő, 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. okt. 3. — 2017. jan. 8.

Nyit­va tar­tás: H-V: 10.00–19.00
vigado
1051 Buda­pest, Viga­dó tér 2.