16.30 | Szolnoki Galéria

A Szolnoki Képzőművészeti Társaság alakuló kiállítása

5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.
Tel.: 06 56 513 640
www.djm.hu
muzeum@djm.hu
Nyit­va tar­tás: K-V: 9–17 h, hét­főn zár­va
Kiál­lí­tó művé­szek: 60 művész
Kurá­tor: Vere­bes György
Meg­nyit­ja: Bayer Ilo­na újság­író, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ala­pí­tó­ja tag­ja
Köszön­tőt mond: Dr. Kál­lai Mária Szol­nok Megyei Jogú Város Alpol­gár­mes­te­re

Szol­nok város­hoz és a Szol­no­ki Művész­te­lep­hez szel­le­mi­leg, szak­ma­i­lag kötő­dő művé­szek alko­tá­sa­i­ból ren­de­zett rep­re­zen­ta­tív kiál­lí­tás a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság meg­ala­ku­lá­sa alkal­má­ból.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő 2011. decem­ber 20-ig

18.00 | Szolnoki Művésztelep-KERT Galéria

Krajcsovics Éva Munkácsy-díjas festőművész kiállítása

5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.
Tel.: 06 56 230 605
www.szolnokimuvesztelep.com
szolnoki@muvtelep.t-online.hu
Nyit­va tar­tás: K-V: 10–16 h vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint
Kiál­lí­tó művé­szek: Kraj­cso­vics Éva
Meg­nyit­ja: Vere­bes György fes­tő­mű­vész
Köszön­tőt mond: Pogány Gábor Benő szob­rász­mű­vész, a Szol­no­ki Művé­sze­ti Egye­sü­let elnö­ke

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő 2011. decem­ber 10.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.