10.13. | csütörtök

16.30 | Szolnoki Galéria

A Szolnoki Képzőművészeti Társaság alakuló kiállítása

5000 Szolnok, Templom út 2.
Tel.: 06 56 513 640
www.djm.hu
muzeum@djm.hu
Nyitva tar­tás: K-V: 9-17 h, hét­főn zár­va
Kiállító mű­vé­szek: 60 mű­vész
Kurátor: Verebes György
Megnyitja: Bayer Ilona új­ság­író, a Magyar Festészet Napja ala­pí­tó­ja tag­ja
Köszöntőt mond: Dr. Kállai Mária Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Szolnok vá­ros­hoz és a Szolnoki Művésztelephez szel­le­mi­leg, szak­ma­i­lag kö­tő­dő mű­vé­szek al­ko­tá­sa­i­ból ren­de­zett rep­re­zen­ta­tív ki­ál­lí­tás a Szolnoki Képzőművészeti Társaság meg­ala­ku­lá­sa al­kal­má­ból.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő 2011. de­cem­ber 20-ig

18.00 | Szolnoki Művésztelep-KERT Galéria

Krajcsovics Éva Munkácsy-díjas festőművész kiállítása

5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.
Tel.: 06 56 230 605
www.szolnokimuvesztelep.com
szolnoki@muvtelep.t-online.hu
Nyitva tar­tás: K-V: 10-16 h vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint
Kiállító mű­vé­szek: Krajcsovics Éva
Megnyitja: Verebes György fes­tő­mű­vész
Köszöntőt mond: Pogány Gábor Benő szob­rász­mű­vész, a Szolnoki Művészeti Egyesület el­nö­ke

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő 2011. de­cem­ber 10.

Vélemény, hozzászólás?