10.15. | szombat

16.00 | Móra Ferenc Művelő­dési Ház

Válo­ga­tás a 60-as, 70-es és 80-as évek fes­té­sze­téből: Mun­kácsy díjasok

Alber­tirsa, Pesti út 80.
Tel.: 06–53-370–713
Hely­szín nyitva tar­tása: h-p: 9–17-ig
Kiál­lító művé­szek: Vecsési Sán­dor, Bazso­nyi Arany, Bráda Tibor, Szent­györ­gyi József, Szur­csik József, Rido­vics László, Hézső Ferenc
Kurá­tor: Vég­vári Zsolt
Meg­nyitja: Kra­toch­vill Mimi
Köszöntőt mond: Faze­kas László polgármester

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető  októ­ber 29-ig.

17.00 | Művész Étte­rem és Kávéház

Szár­nya­lás”

1137 Buda­pest, Víg­szin­ház u. 5.
Tel.: 784‑4483
www.muveszetterem.hu/muvesz
info@muveszetterem.hu
Nyitva tar­tás: 12–23.00-ig
Kiál­lító művé­szek: Vin­cze Angéla
Meg­nyitja: Sipos Endre művé­szeti író, festőmű­vész
Köszöntőt mond: Bangó Judit

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető novem­ber 23-ig.

Vélemény, hozzászólás?