REFLEX

Reflex – A Szolnoki Képzőművészeti cso­port ki­ál­lí­tá­sa 2015
Szolnoki Galéria (5000, Szolnok, Templom út 2.)
2015. ok­tó­ber 17-december 13.
Köszöntőt mon­dott: Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re va­la­mint Pogány Gábor Benő a Szolnoki Művészeti Egyesület el­nö­ke
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködött: Ágoston Béla – Pengő Csaba

 

Comments are closed.