Koszorúzás

18:30 — 21:00 óráig, a láto­ga­tott­ság­tól függően.
Koszo­rú­zás a Csont­váry emléktáblánál.

Vetí­tés : “fény­fes­té­szet” a Gár­do­nyi téren a meg­újult B’32 Galé­ria — Csont­váry Művé­szeti Udvar­ház és a Csont­váry Kosztka Tiva­dar egy­kori műter­mé­nek épü­let hom­lok­za­tán. Néhány jól ismert Csont­váry képet lát­ha­tunk majd a fala­kon kive­títve , az utcai járó­kelők és a kiál­lí­tásra érkező közön­ség szá­mára hír­detve a Magyar Fes­té­szet Napja , Újbuda Önkor­mány­zat és a KULTI közös programját.