Sensaria

Kiál­lí­tás hely­színe: Sensaria
ART IX-XI Galériában a 61. Vásárhelyi Őszi Tárlat dí­ja­zott­ja­i­nak ki­ál­lí­tá­sa

Meg­nyitó idő­pontja: 2014 ok­tó­ber 9.
Tár­lat­ve­ze­tés: 2014 ok­tó­ber 17, 20:30

www.sensaria.hu

1114 Budapest Bartók Béla út 1