Sensaria

Kiál­lí­tás hely­színe: Sens­aria
ART IX-XI Galé­ri­á­ban a 61. Vásár­he­lyi Őszi Tár­lat díja­zott­ja­i­nak kiállítása

Meg­nyitó idő­pontja: 2014 októ­ber 9.
Tár­lat­ve­ze­tés: 2014 októ­ber 17, 20:30

www.sensaria.hu

1114 Buda­pest Bar­tók Béla út 1