Takáts Márton

Kiál­lí­tás hely­színe: Újbuda Galé­ria, Pol­gár­mes­teri Hiva­tal
Takáts Már­ton kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Feledy Balázs művé­szeti író

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 17, pén­tek 13 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. novem­ber 24.

1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai u. 4.sz.