Kiál­lí­tás hely­színe: Újbu­da Galé­ria, Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal
Takáts Már­ton kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­sze­ti író

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 17, pén­tek 13 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. novem­ber 24.

1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai u. 4.sz.