Takáts Márton

Kiál­lí­tás hely­színe: Újbuda Galéria, Polgármesteri Hivatal
Takáts Márton ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. ok­tó­ber 17, pén­tek 13 óra
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. no­vem­ber 24.

1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.sz.