Október 14. A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon

Az egész napos ese­mény soro­zat­ra ingye­nes buszt indí­tunk.
Indu­lás 11.30 óra­kor a Szent Ist­ván Kór­ház par­ko­ló­já­ból, Bp. Nagy­vá­rad tér­ről.
Vissza­in­du­lás Szol­nok­ról 21 óra­kor.

Amennyi­ben sze­ret­ne jelent­kez­ni az útra, itt meg­te­he­ti.
kepzomuveszet_unnepe_2017

Regisztráció itt!
Kép­ző­mű­vé­szet Ünne­pe Vissza­jel­zés kül­dé­se
Kér­jük jelez­ze szán­dé­kát, ha részt kíván ven­ni az ese­mé­nyen.
Jelent­ke­zés a busz­ra.…
Send RSVP con­fir­ma­ti­on to: