Rét Galéria

Gaz­dag­réti Rét Galéria

Kiál­lí­tás címe: “Arany­kor“
Kiál­lító művé­sz: Dudás Gyula festőmű­vész
Meg­nyitja: Szán­tai Lajos művelő­dés­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Kal­már Lajos furulyán

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 18. 18.00

Nyitva tar­tás: H-V: 10.00–18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 5.

Gaz­dag­réti Rét Galéria

1118 Bp., Törökug­rató u. 9.