Rét Galéria

Gazdagréti Rét Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: “Aranykor”
Kiál­lító művé­sz: Dudás Gyula fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Szántai Lajos mű­ve­lő­dés­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Kalmár Lajos fu­ru­lyán

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 18. 18.00

Nyitva tar­tás: H-V: 10.00-18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 5.

Gazdagréti Rét Galéria

1118 Bp., Törökugrató u. 9.