Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

Kiál­lí­tás címe: TERRA PANNONIA
Kiál­lító művé­sz: Tol­nay Imre
Meg­nyitja: Pataki Gábor művészettörténész

Kiál­lí­tás rövid leírása: A Pan­non föld — partok

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. szep­tem­ber 26. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 25.
Nyitva tar­tás: kedd-vasárnap 10.00–18.00-ig

romer-floris-muzeum-logo
Rómer Fló­ris Művé­szeti és Tör­té­neti Múzeum — Ester­házy Palota
Győr, Király u. 17.