Kiál­lí­tás címe: TERRA PANNONIA
Kiál­lító művé­sz: Tol­nay Imre
Meg­nyitja: Pata­ki Gábor művé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa: A Pan­non föld — par­tok

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. szep­tem­ber 26. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 25.
Nyit­va tar­tás: kedd-vasárnap 10.00–18.00-ig

romer-floris-muzeum-logo
Rómer Fló­ris Művé­sze­ti és Tör­té­ne­ti Múze­um — Ester­há­zy Palo­ta
Győr, Király u. 17.