Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

Kiál­lí­tás cí­me: TERRA PANNONIA
Kiál­lító művé­sz: Tolnay Imre
Meg­nyitja: Pataki Gábor mű­vé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa: A Pannon föld – par­tok

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. szep­tem­ber 26. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 25.
Nyitva tar­tás: kedd-vasárnap 10.00-18.00-ig

romer-floris-muzeum-logo
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum – Esterházy Palota
Győr, Király u. 17.