Róth Miksa Emlék­ház

2013. októ­ber 22- novem­ber 10.
Roth Mik­sa Emlék­ház ( 1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26.)
Bal­la­da Kor­társ üveg­fes­té­sze­ti kiál­lí­tás
Kurá­tor: Szat­má­ri Nóra

Élet­vo­nal
A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa

Köszön­töt mon­dott: Len­csés Ida Ferenczy- díjas kár­pit­mű­vész, kurá­tor
Kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Dvorsz­ky Hed­vig művé­szet­tör­té­nész