Róth Miksa Emlék­ház

2013. ok­tó­ber 22- no­vem­ber 10.
Roth Miksa Emlékház ( 1078 Budapest, Nefelejcs ut­ca 26.)
Ballada Kortárs üveg­fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás
Kurátor: Szatmári Nóra

Életvonal
A Magyar Kárpitművészek Egyesületének ki­ál­lí­tá­sa

Köszöntöt mon­dott: Lencsés Ida Ferenczy- dí­jas kár­pit­mű­vész, ku­rá­tor
Kiállítást meg­nyi­tot­ta: Dvorszky Hedvig mű­vé­szet­tör­té­nész

Comments are closed.