San Marco Galéria

San Marco Galéria

Az Óbudai Kulturális Központ

Ars Sacra Fesztivál al­kal­má­ból ren­de­zett ki­ál­lí­tás

Meghívott mű­vé­szek: Aknay János, Bráda Tibor, Ganczaugh Miklós, Kárpáti Tamás, Kovács-Gombos Gábor, Konok Tamás, Schmal Károly, Szöllőssy Enikő, Tölg-Molnár Zoltán, Zöld Anikó

Meg­nyitja: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködik: Ómuzsika együt­tes

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 16. pén­tek 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. ok­tó­ber 7-ig

Nyitva tar­tás: H-P: 9.00-16.00
okk_Ars Sacra
1032 Budapest, San Marco u. 81.