Szent József Ház

Kiál­lí­tás hely­színe: Szent József Ház

Kiál­lí­tás cí­me: Hegedüs Endre fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
Kiál­lító művé­sz: Hegedüs Endre
Meg­nyitja: Szarvas József szín­mű­vész

Közreműködők: Kovács-Sebestény Csilla csel­ló

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 18. 16.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 06.

Nyitva tar­tás:
hét­köz­na­pon­ként 14.00 – 18.00.

1039 Budapest Templom u. 20.