Kiál­lí­tás hely­színe: Szent József Ház

Kiál­lí­tás címe: Hege­düs End­re fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Kiál­lító művé­sz: Hege­düs End­re
Meg­nyitja: Szar­vas József szín­mű­vész

Köz­re­mű­kö­dők: Kovács-Sebestény Csil­la csel­ló

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 18. 16.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 06.

Nyit­va tar­tás:
hét­köz­na­pon­ként 14.00 — 18.00.

1039 Buda­pest Temp­lom u. 20.