Szent József Ház

Szent József Ház

Kiál­lí­tás cí­me: Legújabb ké­pek
Kiál­lító művé­sz: Tenk László

Meg­nyitja: Wehner Tibor mű­vé­szet­tör­té­nész
Köszöntőt mond Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer pol­gár­mes­te­re

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 19. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 2-ig

Nyitva tar­tás: H-P: 14.00-18.00

Szent József Ház

1039 Budapest, Templom u. 20.