Szent József Ház

Kiál­lí­tás címe: Leg­újabb képek
Kiál­lító művé­sz: Tenk Lász­ló

Meg­nyitja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész
Köszön­tőt mond Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer pol­gár­mes­te­re

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 19. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 2-ig

Nyit­va tar­tás: H-P: 14.00–18.00

Szent József Ház

1039 Buda­pest, Temp­lom u. 20.