Szim­po­zium a kor­társ magyar fes­té­szetről

2013. októ­ber 25.
Gra­phi­soft Park Étte­rem és Kon­fe­ren­cia Köz­pont (1031 Buda­pest, Záhony utca 7.)
SZIMPOZIUM a kor­társ magyar fes­té­szert­ről, az MMA és az MFN ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben
Laj­ta Gábor -Meg­halt a fes­té­szet, éljen a fes­té­szet?
Sze­ma­dám György -A pápu­ák­tól a Műcsar­no­kig
iski Kocsis Tibor-Szt. Lukács dilem­mák
Fel­fel­tö­rek­vő kor­társ fes­té­szet a kép­ző­mű­vé­szet for pro­fit hely­szí­ne­in