Szolnoki Művészeti Egyesület

Kiál­lí­tás hely­színe: Szolnoki Művésztelep – KERT Galéria, Szolnok

Kiál­lí­tás cí­me: Szárik vi­lá­ga
Kiál­lító művé­sz: Szakács Imre fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Francis Palakeel Scaria Personnel az ENSZ Ázsiai és Csendes-Óceáni Térségért fe­le­lős HR Vezetője

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 17. szom­bat 14.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 15.

Nyitva tar­tás:
hét­fő ki­vé­te­lé­vel na­pon­ta 10.00-től 16.00 órá­ig

Szolnoki Művésztelep – KERT Galéria
5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.