Kiál­lí­tás hely­színe: Szol­no­ki Művész­te­lep — KERT Galé­ria, Szol­nok

Kiál­lí­tás címe: Szár­ik vilá­ga
Kiál­lító művé­sz: Sza­kács Imre fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Fran­cis Pala­keel Sca­ria Per­son­nel az ENSZ Ázsi­ai és Csendes-Óceáni Tér­sé­gért fele­lős HR Veze­tő­je

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 17. szom­bat 14.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 15.

Nyit­va tar­tás:
hét­fő kivé­te­lé­vel napon­ta 10.00-től 16.00 órá­ig

Szol­no­ki Művész­te­lep — KERT Galé­ria
5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.