Szolnoki Művészeti Egyesület

Kiál­lí­tás hely­színe: Szol­noki Művész­te­lep — KERT Galé­ria, Szol­nok

Kiál­lí­tás címe: Szá­rik világa
Kiál­lító művé­sz: Sza­kács Imre festőmű­vész
Meg­nyitja: Fran­cis Pala­keel Sca­ria Per­son­nel az ENSZ Ázsiai és Csendes-Óceáni Tér­sé­gért felelős HR Vezetője

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 17. szom­bat 14.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 15.

Nyitva tar­tás:
hétfő kivé­te­lé­vel naponta 10.00-től 16.00 óráig

Szol­noki Művész­te­lep — KERT Galé­ria
5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.