október 19, 2012

Van-e neme a tehetségnek?

Női vonal a Ferenc­vá­ros­ban Női vonal cím­mel nyí­lik fes­té­szeti kiál­lí­tás szep­tem­ber 19-én a Ferenc­vá­rosi Hely­tör­té­neti Gyűj­te­mény falai között. A kiál­lí­tás­hoz szim­pó­zium is kap­cso­ló­dik, amelyre a szer­vezők négy előa­dót hív­tak meg, hogy ref­lek­tál­ja­nak a kor­társ magyar festőmű­vésznők nem­zet­közi és hazai hely­ze­tére. … Tovább