Átadták az idei kortárs festőművészeti díjakat

Veress Sán­dor Lász­ló kap­ta a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Élet­mű­dí­ját Veress Sán­dor Lász­ló, Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kap­ta idén a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Élet­mű­dí­ját. A ran­gos szak­mai elis­me­rést tíze­dik alka­lom­mal adták át az ese­mény­so­ro­zat októ­ber 18-i meg­nyi­tó­ján, a Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban. Ugyan­itt került sor a leg­ígé­re­te­sebb fia­tal fes­tők­nek járó 2012-es Matics­ka Jenő-díj átadá­sá­ra…

Continue Reading

Doyenek és Fiatalok – Magyar Nemzeti Galéria

Continue Reading