október 19, 2012

Átadták az idei kortárs festőművészeti díjakat

Veress Sán­dor László kapta a Magyar Fes­té­szet Napja Életmű­dí­ját Veress Sán­dor László, Munkácsy-díjas festőmű­vész kapta idén a Magyar Fes­té­szet Napja Életmű­dí­ját. A ran­gos szak­mai elis­me­rést tíze­dik alka­lom­mal adták át az ese­mény­so­ro­zat októ­ber 18-i meg­nyi­tó­ján, a Magyar Nem­zeti Galé­ri­á­ban. Ugyan­itt került … Tovább