Alkoss a szerzőkkel!

2012. októ­ber 20. Heming­way étte­rem ( 1118 Buda­pest, Kosz­to­lá­nyi Dezső tér 2. Feneketlen-tó) Alkoss a szer­zők­kel! Brá­da Tibor – Sipos End­re Kis műte­rem soro­zat: Táj­kép­fes­tés akva­rel­lel Cser Kiadó és Magyar Művész­el­lá­tó A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Brá­da Tibor fes­tő­mű­vész Közös alko­tás  A Kis Műte­rem soro­zat: Táj­kép­fes­té­szet akva­rel­lel című köte­té­nek szer­ző­i­vel a Heming­way…

Continue Reading