Tiszasülyi Művelődési Ház

Kiál­lí­tás hely­színe: Tisza­sü­lyi Művelő­dési Ház, Tisza­süly

Kiál­lí­tás címe: Ki viszi át a fényt?
Kiál­lító művé­sz: Varga Erik festőmű­vész
Meg­nyitja: Vere­bes György festőművész

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A művész leg­újabb akril és akva­rell mun­kái, melyek Isten­ről és Isten teremt­mé­nye­iről szólnak.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 5. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 26.

Nyitva tar­tás:
naponta 8.00–16.00 óráig

5061 Tisza­süly, Móra F. u. 26.