Torony Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: Művésztárna 3. (Soproni mű­vész­ta­ná­rok ki­ál­lí­tá­sa)
Kiál­lító művé­szek: Szántó István, Mészáros Szabolcs, Giczy János, Gáspárdi Tibor, Kovács-Gombos Gábor, Magyar Mónika, Szücsy Róbert, Dárdai Barnabás, Lieb Roland, Lendvai Péter, EdőcsMárta, Szőcs Géza, Gerencsér Pán Tamás, Sulyok Gabriella, Soltra E. Tamás

Meg­nyitja: Veress Ferenc mű­vé­szet­tör­té­nész

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 16. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 30.
Nyitva tar­tás: hétfő-csütörtök 15.00-18.00-ig
torony_logo
Belváros – a Tűztorony kö­ze­lé­ben
Sopron, Szent György ut­ca 14.