Kiál­lí­tás címe: Művész­tár­na 3. (Sop­ro­ni művész­ta­ná­rok kiál­lí­tá­sa)
Kiál­lító művé­szek: Szán­tó Ist­ván, Mészá­ros Sza­bolcs, Giczy János, Gás­pár­di Tibor, Kovács-Gombos Gábor, Magyar Móni­ka, Szücsy Róbert, Dár­dai Bar­na­bás, Lieb Roland, Lend­vai Péter, Edőcs­Már­ta, Szőcs Géza, Geren­csér Pán Tamás, Sulyok Gab­ri­el­la, Solt­ra E. Tamás

Meg­nyitja: Veress Ferenc művé­szet­tör­té­nész

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 30.
Nyit­va tar­tás: hétfő-csütörtök 15.00–18.00-ig
torony_logo
Bel­vá­ros — a Tűz­to­rony köze­lé­ben
Sop­ron, Szent György utca 14.