Újbuda Festészet Napja 2017

11.00 Koszorúzás a Kelenhegyi úti Művészházban
13.00 Újbuda Galéria (Zsombolyai u.) Verebes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
14.00 Galériaséták a Bartókon
A Bartók Béla Boulevard ga­lé­ri­á­i­val együtt­mű­köd­ve, Gellért tér­től a Móricz Zsigmond kör­té­rig a Bartók Béla út je­len­tő­sebb ki­ál­lí­tó he­lye­it lá­to­gat­juk vé­gig ezen a dél­utá­non.
A fes­té­sze­ti tár­la­to­kat meg­oszt­va Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész és Sipos Endre mű­vé­szet­fi­lo­zó­fus mél­tat­ják.
A prog­ra­mot 14 óra­kor in­dít­juk a Bartók Béla út 1-ben a Tinta Art Café-ból.
Időtartam kb. 2 óra.
17.00 Koszorúzás a Csontváry em­lék­táb­lá­nál (Gárdonyi tér)
18.00 B32 Galéria és Kultúrtér, Vojnich Ezsébet ki­ál­lí­tá­sa
19.00 B32 Trezor Galéria – Diploma után – A Képzőművészeti Egyetem fris­sen vég­zett fes­tő­mű­vé­sze­i­nek ki­ál­lí­tá­sa.