Újlipótvárosi Klub-Galéria

Újli­pót­vá­rosi Klub-Galéria

Kiál­lí­tás címe: ELTŰNÉSMINTÁZATOK
Kiál­lító művé­sz: Gáll Ádám Munkácsy-díjas festőmű­vész
Meg­nyitja: Hem­rik László művészettörténész

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Több év után újra kiál­lí­tó­ként üdvö­zöl­jük Gáll Ádá­mot, a Mun­kácsy – díjas festőmű­vészt. Leg­újabb alko­tá­sa­i­ból ren­dez­zük Eltűnés-mintázatok című kiál­lí­tá­sát, amit Hem­rik László ajánl az érdeklődők figyelmébe.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 13. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 25.

Nyitva tar­tás: H-P: 14.00–19.00
lipot_logo
1136 Buda­pest, Tátra utca 20/b. (Tátra-Radnóti Mik­lós utca sarok)