Városháza Galéria

Kiál­lí­tás címe: “Őriz­zük vize­in­ket”
Kiál­lító művé­szek: Árvay Zol­ta, Ágoston-Papp Móni­ka, Bucz­kó Imre, Bódi Kati, Bara­necz Kata­lin, E. Kot­tek Péter, Hat­va­ni Orso­lya, Kol­láth Mari­an­na, Lizák Pál­ma, Mayer Irén, Nagy Ernő, Nádas­di Mihály, Osz­ter Dezső, Rózsa­völ­gyi­né T. Git­ta, Rutt­kay Sán­dor, Sch­midt Gab­ri­el­la, Var­ga Ferenc

Meg­nyitja: Gal­gó­czy Zol­tán alpol­gár­mes­ter

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 18. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 28

Nyit­va tar­tás: H-P: 8.00–16.00

Buda­pest Fővá­ros XVIII. kerü­let Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor­mány­zat
A Határ úti met­ró­meg­ál­ló­tól az 50-es vil­la­mos­sal
1184 Buda­pest, Üllői út 400.