Városháza Galéria

Város­háza Galéria

Kiál­lí­tás címe: “Őriz­zük vize­in­ket“
Kiál­lító művé­szek: Árvay Zolta, Ágoston-Papp Mónika, Buczkó Imre, Bódi Kati, Bara­necz Kata­lin, E. Kot­tek Péter, Hat­vani Orso­lya, Kol­láth Mari­anna, Lizák Pálma, Mayer Irén, Nagy Ernő, Nádasdi Mihály, Osz­ter Dezső, Rózsa­völ­gyiné T. Gitta, Rutt­kay Sán­dor, Schmidt Gab­ri­ella, Varga Ferenc

Meg­nyitja: Gal­gó­czy Zol­tán alpolgármester

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 18. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 28

Nyitva tar­tás: H-P: 8.00–16.00

Buda­pest Fővá­ros XVIII. kerü­let Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor­mány­zat
A Határ úti met­ró­meg­ál­ló­tól az 50-es vil­la­mos­sal
1184 Buda­pest, Üllői út 400.