Városháza Galéria

Városháza Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: “Őrizzük vi­ze­in­ket”
Kiál­lító művé­szek: Árvay Zolta, Ágoston-Papp Mónika, Buczkó Imre, Bódi Kati, Baranecz Katalin, E. Kottek Péter, Hatvani Orsolya, Kolláth Marianna, Lizák Pálma, Mayer Irén, Nagy Ernő, Nádasdi Mihály, Oszter Dezső, Rózsavölgyiné T. Gitta, Ruttkay Sándor, Schmidt Gabriella, Varga Ferenc

Meg­nyitja: Galgóczy Zoltán al­pol­gár­mes­ter

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 18. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. ok­tó­ber 28

Nyitva tar­tás: H-P: 8.00-16.00

Budapest Főváros XVIII. ke­rü­let Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
A Határ úti met­ró­meg­ál­ló­tól az 50-es vil­la­mos­sal
1184 Budapest, Üllői út 400.