Verebes György Munkácsy-díjas festőművész kiállítása

2017. október 13 — november 13.
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 13. 13,00 óra Helye: Újbu­da Galé­ria (1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai u. 5.) Köszön­tőt mond: Pin­tér Son­ja Meg­nyit­ja: Brá­da Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN ala­pí­tó­ja Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 13-ig www.verebesgyorgy.hu