Veres Sán­dor László kamara kiállítása

2013. októ­ber 18-november 30.

Gel­lért Hotel (1114 Buda­pest, Szent Gel­lert tér 1.)
Veres Sán­dor Lász­ló kama­ra kiál­lí­tás 
Vin­c­ze Angé­la beszél­ge­tett :
Veres Sán­dor Lász­ló­val, Atlasz Gábor­ral, Buk­ta Nor­bert­tel, Vés­sey Gábor­ral