Kiál­lí­tás hely­színe: Ver­se­ghy Ferenc Könyv­tár, Szol­nok

Kiál­lí­tás címe: Az ég alat­ti
Kiál­lító művé­sz: Gyö­re Zol­tán fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Pán­csics Edi­na

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 1. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 31.

Nyit­va tar­tás:
K-P: 10.00-től 18.00
Sz: 10.00–13.00

5000 Szol­nok, Kos­suth tér 2.