Verseghy Ferenc Könyvtár

Kiál­lí­tás hely­színe: Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok

Kiál­lí­tás cí­me: Az ég alat­ti
Kiál­lító művé­sz: Györe Zoltán fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Páncsics Edina

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 1. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 31.

Nyitva tar­tás:
K-P: 10.00-től 18.00
Sz: 10.00-13.00

5000 Szolnok, Kossuth tér 2.