Vidéki csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 29. vasárnap

Balatoni Múzeum
8360 Keszthely, Múzeum u. 2.

Az arc epi­fá­ni­á­ja. Maga – mu­to­ga­tás

Bukta Norbert és ta­nít­vá­nya­i­nak ki­ál­lí­tá­sa.
Megnyitja: Dr. Gájer László ró­mai ka­to­li­kus pap
Nyitva tar­tás:
ok­tó­ber 31-ig: K-V 10-18 órá­ig
no­vem­ber 1-től de­cem­ber 14-ig K-Szo 9-17 órá­ig
de­cem­ber 14-ig

OKTÓBER 11. péntek

19.00
Mű-hely Galéria
2085 Pilisvörösvár, Hunyadi 70.

Szeretet szí­nek­ben és for­mák­ban

BUKET Budai Képzőművész Egyesület ki­ál­lí­tá­sa.
Megnyitja: Czeglédi Gizella ga­lé­ria­ve­ze­tő
Közreműködők: Dévai Nagy Kamilla és az ál­ta­la ala­pí­tott Zenede di­ák­jai
Nyitva tar­tás: H-P 16-19 órá­ig, Sz 14-17 órá­ig.
Egyéb idő­ben be­je­lent­ke­zés te­le­fo­non: 06 20 222 34 86, 06 26 330 802.
no­vem­ber 4-ig

OKTÓBER 14. hétfő

17.00
Levendula Galéria
2100 Gödöllő Remsey krt. 21.

Tájélmény – Létélmény – Istenélmény

Lőrincz Ferenc fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Sz. Jánosi Erzsébet
Nyitva tar­tás: H-P 10-18 órá­ig, Szo 9-13 órá­ig
ok­tó­ber 24-ig

OKTÓBER 15. kedd

18.00
Lámpás Galéria
2072 Zsámbék, Magyar ut­ca 29.

III. Miszla Art Nemzetközi Képzőművészeti Szimpozion ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Makay Tamás épí­tész
Közreműködők: a Zsámbéki Zeneiskola nö­ven­dé­kei
Nyitva tar­tás: H-V 12-21 órá­ig
ja­nu­ár 30-ig

OKTÓBER 17. csütörtök

11.00
Munkácsy Emlékház
Békéscsaba, Gyulai út 5.

Szikora Tamás Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész­re em­lé­ke­zünk
A Kozák Gábor és más ma­gán­gyűj­te­mény­ből vá­lo­ga­tott ki­ál­lí­tást
Megnyitja: Lóska Lajos mű­vé­szet­tör­té­nész

17.00
Csabagyöngye Kulturális Központ
Békéscsaba, Széchenyi u. 4.

A CSAKK és a Békéstáji Művészeti Társaság kö­zö­sen
A bé­kés­csa­bai Mokos József művész-tanár ki­ál­lí­tá­sa.

Mesterére és sza­bad­is­ko­lá­já­ra em­lé­ke­zik Sallai Lajos, fes­tő­mű­vész.

OKTÓBER 18. péntek

18.00
Dombóvári Művelődési Ház
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

Egy mű­vész há­rom ol­da­la

Szatmári Juhos László ki­ál­lí­tá­sa.
Megnyitja: Katatics Zsuzsa, dom­bó­vá­ri mű­vé­szet­ta­nár
Közreműködők: Tálász Zsolt, a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolazongora-szakos nö­ven­dé­ke
Nyitva tar­tás: H-P: 8-20 órá­ig
no­vem­ber 9-ig

OKTÓBER 19. szombat

15.00
Városi Galéria, Szigetszentmiklós
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.

Akció Festészet

Kifordított mű­te­rem avagy al­ko­tás test­kö­zel­ből Helyi INSULA Alkotóművészek Egyesületével kö­zös szer­ve­zés­ben.

17.00
Móra Ferenc Művelődési Ház
2730 Albertirsa, Pesti út 85.

Élő em­lé­ke­zet

Vecsési Sándor ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Fecske András
Nyitva tar­tás: H-Sz: 9-17 órá­ig
no­vem­ber 9-ig

Comments are closed.