Vízállás jelentés – Művészcsoport kiállítása

2017. október 27 — december 27.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 27. 18.30
Helye: Lám­pás Étte­rem és Galé­ria (2072 Zsám­bék, Magyar utca 29.)
Meg­nyit­ja: Kecs­kés Lász­ló Csong­rád Város Kép­ző­mű­vé­sze­té­ért Ala­pít­vány elnö­ke
Kiál­lí­tó művé­szek:
Basa Ani­kó fes­tő­mű­vész
B. Raunio Maria fes­tő­mű­vész
Eszik Ala­jos gra­fi­kus­mű­vész
Gál Lehel fes­tő­mű­vész
Her­mann Zsó­fia fes­tő­mű­vész
Hús Zol­tán fes­tő­mű­vész
Inc­ze Mózes fes­tő­mű­vész
Jáno­si Kata fes­tő­mű­vész
Kovács Réka fes­tő­mű­vész
Makkai-Kovács Beat­rix fes­tő­mű­vész
Neme­re Réka fes­tő­mű­vész
Schal­ler Ist­ván fes­tő­mű­vész
Szak­szon Imre fes­tő­mű­vész
Szar­ka Csil­la fes­tő­mű­vész
Szi­lá­gyi János fes­tő­mű­vész
Takáts Már­ton grafikus- és fes­tő­mű­vész
Tóth Ferencz fes­tő­mű­vész
Konkoly-Veress Enéh szob­rász­mű­vész
Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész
Nagy Gábor és Nádas Ale­xand­ra kép­ző­mű­vé­szek
Kurá­to­rok: Nagy Gábor és Nádas Ale­xand­ra fes­tő­mű­vé­szek.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. decem­ber 27-ig

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása:
Lám­pás Étte­rem és Galé­ria
2072. Zsám­bék, Magyar utca 29.
Nyit­va­tar­tás az Étte­rem nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben:
10–22 óra között

Buda­pest­ről, a Szé­na tér­ről kb 25 per­cen­ként indul Volán busz, ami az étte­rem­től 100 méter­re áll meg. Az út busszal 45 perc.
Autó­val az M1-es Zsám­bé­ki lehaj­tó­já­nál (26 km).