XI. kerületi programok

októ­ber 13. kedd

18.00
Karin­thy Sza­lon

1111 Bp., Karin­thy Fri­gyes út 22.
Szo­tyory László festőmű­vész kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: H-P: 11.00–18.00
novem­ber 13-ig

októ­ber 14. szerda

17.00
B29 Kiál­lí­tó­tér

1114 Bp., Bar­tók Béla út 29.
“NŐI VONAL IV.” Nő festőmű­vé­szek kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Gas­sama Szabó Ber­na­dett művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Voice Drops
Nyitva tar­tás:
H-V: 10.00–18.00
októ­ber 29-ig

októ­ber 16. péntek

11.00
Kelen­he­gyi Műte­rem­há­zak

1114 Bp., Kelen­he­gyi út 12–14
Dudits Andor festőmű­vész emlék­tábla avatás

13.00
ÚJBUDA Galé­ria

1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai u. 5.
Simon Zsolt festőmű­vész kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Feledy Balázs művé­szeti író
Köz­remű­kö­dik: Magyar Rádió Szim­fo­ni­kus Zene­ka­rá­nak tag­jai
Nyitva tar­tás: Híva­tali időben

14.30
Etele Hely­tör­té­neti Kiál­lí­tó­hely

1117 Buda­pest, Erőmű u. 4
Fabók Gyula emlék­ki­ál­lí­tás
Meg­nyitja: Vagyóczky Károly festőmű­vész, grafikus

17.00
ART IX-XI Galé­ria

1114 Bp., Bar­tók Béla út 1.
Vásár­he­lyi Őszi Tár­lat díja­zott­ja­i­nak kiál­lí­tása
Tár­lat­ve­ze­tést tart Pogány Gábor művészettörténész

18.00
Gár­do­nyi tér

Buda­pest XI. ker., Gár­do­nyi tér
Csont­váry emlék­tábla koszo­rú­zása,
Bar­tók Béla úti FESTMÉNY REPRODUKCIÓK ÓRIÁSPRINTEKEN
A koszo­rú­zá­son részt vesz és a kál­lí­tást meg­nyitja: Dr. Hoff­mann Tamás, ÚJBUDA pol­gár­mes­tere
Köz­remű­ködő: Kasza Roland és dobos tanítványai

18.30
Fény­fes­tés a B32 homlokzatán

19.00
B32 Tre­zor Galé­ria

1111 Bp., Bar­tók Béla út 32.
FÉNY ENERGIAMISZTÉRIUM
Sík­plasz­ti­kák kiál­lí­tás meg­nyi­tója
Meg­nyitja: Sipos Endre
Köz­remű­kö­dik: Fábián Gyula költő
Nyitva tar­tás: H-P: 11.00–18.00
novem­ber 6 — ig

20.00
B32 Galé­ria és Kul­túr­tér

1111 Bp., Bar­tók Béla út 32.
F É N Y c. fes­té­szeti kiál­lí­tás meg­nyi­tója 2015 a Fény éve, Csont­váry Kosztka Tiva­dar tisz­te­le­tére, a ma élő fes­té­sze­tünk jeles kép­vi­selőiből nyí­lik a kiál­lí­tás.
Meg­nyitja: Feledy Balázs művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­kö­dik: Éder György csel­lón
Nyitva tar­tás:
Mun­ka­na­po­kon: 11.00–18.00
novem­ber 6-ig