Ybl Egyesület meghívó

MEGHÍVÓ
A FESTÉSZET NAPJA 2015

A festők védő­szentje, Szent Lukács orvosi műkö­dése épp­úgy ismert, mint festői tény­ke­dése. Neki tulaj­do­nít­ják a római Maria Mag­giore bazi­li­ká­ban őrzött Mária képet is.
Bráda Tibor festőmű­vész zse­ni­á­lis ötlete és 2002-ben hozott elha­tá­ro­zása — misze­rint Szent Lukács napja, októ­ber 18-a legyen a Fes­té­szet napja – az elmúlt 13 év folya­mán ran­gos, magas művé­szeti szintű, több­he­tes fesz­ti­vállá vált.

októ­ber 15. csü­tör­tök 17 óra
talál­ko­zás: Buda­pest XI. Orlay u 2/b ház előtt

BREZNAY PÁL
festőmű­vész, a „Lukács” festője
http://breznaypal.com
műte­rem látogatás

br1

br2

ybl logo

Comments are closed.